Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Atpakaļ  |  13.01.2022

Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tika sasaukta  2022. gada 13.janvārī ārkārtas Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī  plkst. 10.00, ar sekojošu darba kārtību, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

 

  1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma   103.panta otrai daļai akciju turētāja pārstāvis nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Liliju Leitāni – Ivanovu.

 

  1. Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” padomes locekles Oļesjas Duškevičas atbrīvošana no amata.

            Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo un trešo daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 109.panta otro daļu, Komerclikuma 296.panta septīto daļu, 296.panta astoto daļu, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  •  Atbrīvot O.Duškeviču no PAS "Daugavpils siltumtīkli" padomes locekles amata

 

  1. PAS padomes locekļa ievēlēšana.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo un trešo daļu, 37.panta ceturto daļu, 37.panta astotās daļas 2.punktu, 37.panta devīto daļu, 94.panta pirmās daļas 4.punktu, 94.panta pirmās daļas 8.punktu, 108.panta pirmo daļu, 109.panta otro daļu, Komerclikuma 296.panta vienpadsmito daļu, ņemot vērā padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  • Ievēlēt kandidātu - Aleksandru Samarinu, personas kods /////////////, PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa amatā;
  • Atļaut Aleksnadram Samarinam savienot PAS "Daugavpils siltumtīkli" padomes locekļa amatu projekta vadītāja, projekta koordinatora un darba aizsardzības speciālista amatiem;
  • Noteikt, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” padomes loceklis Aleksandra Samarina pilda amata pienākumus līdz brīdim, kad normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā padomes locekļa amatā tiks iecelta šā persona vai cits kandidāts;
  • Padomes locekļa amata atlīdzību atstāt līdzšinējā apmērā (tika noteikta saskaņā ar 2020.gada 4.augusta akcionāru sapulces lēmumu);
  • Uzlikt par pienākumu Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiska departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājam sagatavot un organizēt pilnvarojuma līguma parakstīšanu ar ievēlēto kandidātu;
  • PAS “Daugavpils siltumtīkli” valdei iesniegt attiecīgu informāciju iegrāmatošanai  Latvijas Republikas komercreģistra iestādei normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab