Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Atpakaļ  |  28.10.2022

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 2022.gada 28.oktobrī plkst. 10:00 tika sasaukta Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

 

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Ināru Dališevsku.

 

2. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 2C, Daugavpilī, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0500 002 1713) un būves (kadastra apzīmējums  0500 1702 041), nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 66.panta otro daļu, 76.panta trešo daļu, 82.panta ceturtās daļas 5.punktu, 82.panta astoto daļu, Publiskas personas finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 panta pirmo daļu, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

Atļaut noslēgt patapinājuma līgumu par PAS nekustamā īpašuma pēc adreses 18.novembra iela 2C, Daugavpils, kadastra numurs 05000020022, nodošanu bezatlīdzības lietošanā ar Daugavpils pilsētas domi, reģistrācijas Nr.90000077325.

 

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab