Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

PAS „Daugavpils siltumtīkli” nodeva ekspluatācijā divus rekonstruēto maģistrālo siltumtīklu posmus.

Atpakaļ  |  23.10.2018

PAS „Daugavpils siltumtīkli” nodeva ekspluatācijā divus rekonstruēto maģistrālo siltumtīklu posmus.

2018.gada 17.oktobrī tika nodoti ekspluatācijā divi būvobjekti:

1. Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Ģimnāzijas un Parādes ielu krustojuma  (kamera Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, kā arī maģistrālā tīkla atzarojuma  Kandavas ielā pārbūve ar kopējo cauruļvadu garumu 1115 m.

2. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz siltuma kamerai IK-14 Cietokšņa ielā ar kopējo cauruļvadu garumu 437 m.

Projekta ietvaros rekonstruēti Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīkli, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Projekta mērķis ir paaugstināt siltumapgādes sistēmas efektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, kā arī paaugstināt pilsētas siltumapgādes drošumu. 

Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve Daugavpils centrā Parādes, Kandavas un Cietokšņa ielās” (projekta numurs Nr.4.3.1.0/17/A/056) ietvaros. Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir EUR 1`110`467,23 (viens miljons simts desmit tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro 23 centi) bez PVN. CFLA līdzfinansējums ir EUR 444`186,89 (četri simti četrdesmit četri tūkstoši viens simts astoņdesmit seši euro un 89 centi).

 

2018.gada 6.jūnijā starp pašvaldības akciju sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)  tika noslēgts līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu” (projekta numurs Nr.4.3.1.0/17/A/060) realizācijai.

Projekta realizācijas ietvaros plānots izbūvēt, uzstādīt un nodot ekspluatācijā biokurināmā centrālās apkures katlumāju ar nepieciešamajām iekārtām un palīgiekārtām. Plānotā katlumājas jauda ir 30MW, ko nodrošinās četras kurtuves pa 7,5MW, kā arī ekonomaizers ar jaudu līdz 6 MW. Kopējās projekta realizācijas izmaksas sastāda EUR 13`864`400,00 (trīspadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit četri tūkstoši četrsimts euro) bez PVN.

Pašvaldības akciju sabiedrībai „Daugavpils siltumtīkli” ir piešķirts atbalsts EUR 5`043`360,00 (pieci miljoni četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā un de minimis atbalsts EUR 200`000,00 (divi simti tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

Projekta realizācija ļaus paaugstināt siltumapgādes efektivitāti un drošību, samazināt siltumenerģijas ražošanas izmaksu atkarību no dabasgāzes piegādēm un tās cenas, samazināt fosilā kurināmā patēriņu un CO2 emisiju atmosfērā, kā arī samazināt kurināmā resursa izmaksas, kas pozitīvi ietekmē siltumenerģijas tarifu.

Pašlaik projekta realizācijai tiek veikta iepirkumu procedūra. Saskaņā ar līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nosacījumiem būvdarbi objektā ir jāpabeidz un katlumāja ir jānodod ekspluatācija līdz 2020.gada maijam. 

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07558.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab