Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Par projekta realizāciju

Atpakaļ  |  27.02.2019

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros realizēja projektu "Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, attīrīšanas stacijas telpu energoefektivitātes paaugstināšana.".

 

Projekta mērķis ir sekmēt pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" notekūdeņu attīrīšanas stacijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.


Veicot nepieciešamus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, atbilstoši energoaudita rezultātiem, pašvaldības kapitālsabiedrības ēkā tika nodrošināta ēku ilgtspējīga izmantošana ar zemu enerģijas un siltuma patēriņu, uzlabots ēkas estētiskais veidols, aizsargātas pamatkonstrukcijas no klimatisko apstākļu ietekmes, kā arī samazināta negatīvā ietekme uz vidi (SEG emisijas). 

 

Plānojams primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma vērtība – apmērām 53031,84 kWh/gadā.

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums gadā – apmērām 9,23 CO² ekvivalents tonnās. 

 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja : EUR 130`336,46, kur attiecināmās izmaksas ir EUR 98`522,10 un ERAF līdzfinansējums – EUR 83`743,79.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07558.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab