Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Par līguma noslēgšanu ar CFLA

Atpakaļ  |  27.08.2018

2018.gada 24.augustā starp pašvaldības akciju sabiedrību „Daugavpils siltumtīkli” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par projekta Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, attīrīšanas stacijas telpu energoefektivitātes paaugstināšana.” (projekta numurs 4.2.2.0/18/I/009).  

Projekta mērķis:
Sekmēt pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" notekūdeņu attīrīšanas stacijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.
 

Projekta realizācijas ietvaros tiks veikti:            

1. Būvdarbi ārējās fasādes nosiltināšanai;
Ēkas norobežojošām konstrukcijām (ārsienu, cokola, pārseguma, jumta siltināšana) tiks paaugstinātas siltumtehniskās īpašības, kā rezultātā samazināsies siltuma zudumi.
2. Siltumapgādes un ventilācijas sistēmas atjaunošana;
Lai samazinātu siltuma pārvades zudumus ir ieteicams pārbūvēt vecās siltumtrases, kā arī atjaunot iekšējās inženiersistēmas infrastruktūru, kas ir novecojusi un atrodas sliktā tehniskajā stāvoklī. Veco čuguna radiatoru un inženierkomunikāciju nomaiņa paaugstinās ēkas energoefektivitāti. Dabīgā ventilācija nenodrošina nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās. Nepieciešama ventilācijas inženiersistēmas pārbūve, lai nodrošinātu piemērotu telpu mikroklimatu un samazinās enerģijas patēriņu. Visi šie pasākumi paaugstinās siltumapgādes sistēmas darbības efektivitāti, kā rezultātā samazināsies izdevumi par siltumapgādi.
3. Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju;
Lai ilgtermiņa samazinātu elektroenerģijas izmaksas nepieciešama gan esošo gaismekļu (luminiscētas spuldzes, kvēlspuldzes un halogēna spuldzes) nomaiņa uz jauniem energoefektīviem LED gaismekļiem visā ēkā, gan esošo neefektīvo inženiersistēmu atjaunošana ar pilnīgo elektroinstalācijas nomaiņu.

Plānojams primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma vērtība – apmērām 53031,84 kWh/gadā;
Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums gadā – apmērām 9,23 CO2 ekvivalents tonnās. 

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 151`816,79, kur attiecināmās izmaksas ir EUR 98`522,10 un neattiecināmās - EUR 53`294,69.
 

Projekts tiks realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1" Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"                                                
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401        
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945          
E-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv                         

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab