Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Projekts Nr.4.2.2.0/18/I/010

Atpakaļ  |  06.09.2018

28.09.2018.

2018.gada 6.septembrī starp Centrālā finanšu un līguma aģentūra (CFLA) un Pašvaldības akciju sabiedrību “Daugavpils siltumtīkli” tika noslēgts līgums par līdzfinansējumā piešķiršanu projektam “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novebra ielā 2, Daugavpilī, garāžas telpu energoefektivitātes paaugstināšana”.

Projekts tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros

Projekta kopējie izdevumi sastāda EUR 275’713.84 (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīspadsmit eiro un 84 centi), no kurām EUR 94 631.39 (deviņdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit viens eiro un 39 centi), kas ir 85 % ERAF finansējuma.

Projekta mērķis ir sekmēt pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” garāžas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta plānotie rezultāti:

Tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, ilgtermiņā sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības kapitālsabiedrības izdevumu samazināšanu par siltumenerģiju;

Tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-14 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Projekta realizācijas ietvaros tiks veikti:

Būvdarbi ārējās fasādes nosiltināšanai;

Siltumapgādes un ventilācijas sistēmas atjaunošana;

Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju.

14.02.2019.

2019.gada 30.aprīlī tika izsludināts iepirkums “Būvdarbu veikšana projekta “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšanas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana” realizācijas ietvaros”.

Lielā darba apjoma Iepirkums tika dalīts divās lotēs – 1.lote “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšana” un 2.lote “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu siltumapgādes sistēmas ierīkošana”.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti seši piedāvājumi, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētājām: 1.lotē – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “EM Būve” un 2.lotē - sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Apola-D”.

24.05.2019.

Projekta “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšanas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana” realizācijas ietvaros:

Būvdarbi projekta “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšana” ietvaros tika uzsākta pēc līgums, starp Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “EM Būve”, parakstīšanas 2019.gada 16.maijā.

Projekta “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu siltumapgādes sistēmas ierīkošana” ietvaros būvdarbi tika uzsākti pēc līguma, starp Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Apola D”, parakstīšanas 2019.gada 16.maijā.

 

07.08.2019.

Projekta “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī garāžas telpu energoefektivitātes paaugstināšana” 1.lotes “Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšana” ietvaros tiek pabeigti sienu siltināšanas darbi. Pēc sienu siltināšanas darbu pabeigšanas tiek uzsākti Jumta seguma atjaunošanas darbi.

21.10.2019.

2019.gada oktobrī tika pabeigti būvdarbi projekta “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novebra ielā 2, Daugavpilī, garāžas telpu energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros. Kopējas būvdarbu izmaksas pēc 1.lotes - “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšana” sastādīja EUR 83’395.19 (astoņdesmit trīs tūkstošus trīs simtus deviņdesmit piecus eiro un 19 centus) bez PVN.

Vienlaicīgi ar Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšanu tika pabeigti būvdarbi projekta 2.lote- “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī transporta iecirkņa garāžas telpu siltumapgādes sistēmas ierīkošana” ietvaros un kopējās būvniecības izmaksas sastāda EUR 107’672.07 (simtu septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit divi eiro un 07 centi) bez PVN.

Būvdarbi tika veikti projekt Nr.4.2.2.0/18/I/010 “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novebra ielā 2, Daugavpilī, garāžas telpu energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijas ietvaros.

28.11.2019.

Noslēgtā līguma Nr.4.2.2.0/18/I/010, starp Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” un Centrālā finanšu un līguma aģentūra (CFLA), ietvaros tika realizēts projekts “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā, Daugavpilī, garāžas telpu energoefektivitātes paaugstināšana”.

Projekta mērķis: sekmēt pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli" garāžas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Ēkai ir izstrādātas apliecinājuma kartes un veikts energoaudits. Tika veikti ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi atbilstoši energoaudita rezultātiem, lai uzlabotu ēkas estētisko veidolu, aizsargātu pamatkonstrukcijas no klimatisko apstākļu ietekmes, samazinātu pašvaldības apkures un elektrības izdevumus, kā arī negatīvu ietekmi uz vidi (SEG emisijas).

Projekta “Siltumcentrāles Nr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšanas un siltumapgādes sistēmas ierīkošana” realizācijas ietvaros transporta garāžas telpai tika piešķirts pagaidu energosertifikāts, pamatojoties uz paveiktajiem būvdarbiem.

Pēc būvdarbu pabeigšanas novembra beigās garāžas ēka tika nodota ekspluatācijā.

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli @ apollo . lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab