Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Собрания акционеров

29.11.2023
Paziņojums par Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci 2023. gada 13.decembrī plkst. 9.30 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
29.09.2023
Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.09.2022. rīkojumu Nr.189 „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, ņemot vērā 2023. gada 27. septembra PAS padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma
22.09.2023
Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci 2023. gada 29.septembrī plkst. 9.30 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
22.09.2023
Paziņojums par Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.09.2022. rīkojumu Nr.189 „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, ņemot vērā 2023. gada 20. septembra PAS padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma
15.09.2023
Paziņojums par Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt kārtējo sabiedrības akcionāru sapulci 2023. gada 22.septembrī plkst. 9.30 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
28.08.2023
Paziņojums par Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.09.2022. rīkojumu Nr.189 „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, ņemot vērā PAS 2023.gada 24.augusta padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma
22.08.2023
Paziņojums par Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt kārtējo sabiedrības akcionāru sapulci 2023. gada 28. augustā plkst. 9.30 Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
12.07.2023
Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt sabiedrības akcionāru sapulci 2023.gada 19.jūlijā plkst. 9.30 Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
16.06.2023
Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt sabiedrības akcionāru sapulci 2023.gada 29.jūnijā plkst. 10.00 Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
11.05.2023
Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt Sabiedrības akcionāru sapulci 2023.gada 25.maijā plkst. 10:00 Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
Платные услуги

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli @ apollo . lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab