Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Собрания акционеров

10.05.2024
Paziņojums par kārtējo Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt 2024. gada 24. maijā plkst. 10.00 Sabiedrības akcionāru kārtējo sapulci Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
30.04.2024
Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem
Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. pantu, 2024. gada 30.aprīlī plkst. 9:30 tika sasaukta Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi
18.04.2024
Paziņojums par kārtējo Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt kārtējo Sabiedrības akcionāru sapulci 2024. gada 30. aprīlī plkst. 9:30 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
14.03.2024
Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem
Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94. pantu, 2024. gada 14. martā plkst. 14.00 tika sasaukta Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi
27.02.2024
Paziņojums par kārtējo Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt kārtējo Sabiedrības akcionāru sapulci 2024. gada 14.martā plkst. 14:00 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
31.01.2024
Paziņojums par ārkārtas Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt ārkārtas Sabiedrības akcionāru sapulci 2024. gada 8. februārī plkst. 10:00 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
13.12.2023
Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.09.2022. rīkojumu Nr.189 „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, ņemot vērā PAS 2023.gada 24.augusta padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma
29.11.2023
Paziņojums par Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci 2023. gada 13.decembrī plkst. 9.30 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
29.09.2023
Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.09.2022. rīkojumu Nr.189 „Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, ņemot vērā 2023. gada 27. septembra PAS padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma
22.09.2023
Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” lūdz sasaukt sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci 2023. gada 29.septembrī plkst. 9.30 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī
Платные услуги

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - PAS Daugavpils siltumtīkli
Mājas lapas izveide - WebLab