Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Конкурсы и аукционы

03.04.2020
[AKTĪVS] Sludinājums par tirgus izpēti „Būvniecības ieceres dokumentācijas “Siltumcentrāles Nr.1 teritorijā, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, zemesgabalā ar kadastra Nr.05000021702, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas tīklu projekta izstrāde” izstrāde”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, rīko tirgus izpēti „Būvniecības ieceres dokumentācijas “Siltumcentrāles Nr.1 teritorijā, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, zemesgabalā ar kadastra Nr.05000021702, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas tīklu projekta izstrāde” izstrāde”.
03.04.2020
[AKTĪVS] Sludinājums par tirgus izpēti „Katlumājas “Vecstropi” 18.novembra ielā 311 A, Daugavpilī ūdenssildāmā katla 1,2 MW uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, rīko tirgus izpēti „Katlumājas “Vecstropi” 18.novembra ielā 311 A, Daugavpilī ūdenssildāmā katla 1,2 MW uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”.
03.04.2020
[AKTĪVS] Sludinājums par tirgus izpēti „Rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcija, pielāgojot to cita kurināmā veida uzglabāšanai Siltumcentrālē Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, rīko tirgus izpēti „Rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcija, pielāgojot to cita kurināmā veida uzglabāšanai Siltumcentrālē Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī”.
01.04.2020
[AKTĪVS] Sludinājums par iepirkumu ID Nr. DS/2020/5 „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana” (1.lote - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”, 2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”).
01.04.2020
[AKTĪVS] Tirgus izpēte „Tīkla ūdens turpgaitas un atgaitas kolektoru kapitālais remonts Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13 A, Daugavpilī”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, rīko tirgus izpēti „Tīkla ūdens turpgaitas un atgaitas kolektoru kapitālais remonts Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13 A, Daugavpilī”
27.03.2020
[AKTĪVS] Tirgus izpēte "Esošas siltumtrases Dn350mm aprīkošanai ar papildus atbalstu/balstu posmā pie siltumtrases cauruļvada ievada SC-3"
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti par: balsta uzstādīšanas darbu veikšanu atbilstoši SIA ,,Attīstības Grupa izstrādātajam tehniskajam risinājumam „Esošas siltumtrases Dn350mm aprīkošanai ar papildus atbalstu/balstu posmā pie siltumtrases cauruļvada ievada siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā13A, Daugavpils’’.
26.03.2020
[AKTĪVS] Tirgus izpēte "Saules paneļu (P=20kW) uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana"
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko cenu aptauju „Saules paneļu (P=20kW) uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana“.
25.03.2020
[AKTĪVS] Tirgus izpēte "Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde 2020.gadam"
Pašvaldības akciju sabiedrība rīko tirgus izpēti: "Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde 2020.gadam".
19.03.2020
[AKTĪVS] Sludinājums par iepirkumu ID Nr. DS/2020/2 „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Jauna ūdenssildāmā katla 18÷20 MW ar kondensācijas tipa ekonomaizeru/iem uzstādīšana Siltumcentrālē Nr.3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas esošajā apliecinājuma kartē”.
17.03.2020
SVARĪGA INFORMĀCIJA par izsludinātajām iepirkumu procedūrām
Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijas Republikā saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanas pasākumiem, veiktas izmaiņas iepirkumu procedūru norisē un dokumentācijā. Visi ieinteresētie piegādātāji, kuri ir izņēmuši iepirkumu procedūras nolikumus un gatavo piedāvājumus dalībai PAS “Daugavpils siltumtīkli” izsludinātajās iepirkuma procedūrās. Vēršam uzmanību, ka no 17.03.2020. tiek veiktas šādas izmaiņas iepirkumu procedūras norisē un dokumentācijā:
Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В, (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А, (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab