Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Конкурсы и аукционы

26.06.2020
[AKTĪVS] Tirgus izpēte "Par tiesībām sniegt gada pārskata revīzijas pakalpojumus un zvērinātā revidenta ziņojumu par 2020.gadu"
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” rīko tirgus izpēti “Par tiesībām sniegt gada pārskata revīzijas pakalpojumus un zvērinātā revidenta ziņojumu par 2020.gadu”
09.06.2020
[PABEIGTS] Iepirkuma ID Nr. DS/2020/6 „Elektroenerģijas piegāde (1.lote) un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana (2.lote) 2020.-2021.gadiem” sludinājums
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Elektroenerģijas piegāde (1.lote) un koģenerācijas režīmā saražotās elektroenerģijas pārdošana (2.lote) 2020.-2021.gadiem”.
04.06.2020
[PABEIGTA] Tirgus izpēte ēkas nojaukšanas dokumentācijas (Paskaidrojuma raksts) izstrādi un ēkas demontāžas darbu veikšanu atbilstoši ēkas nojaukšanas dokumentācijas izstrādes un demontāžas veikšanas uzdevumam „Siltumcentrāles Nr.3..."
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti par: ēkas nojaukšanas dokumentācijas (Paskaidrojuma raksts) izstrādi un ēkas demontāžas darbu veikšanu atbilstoši ēkas nojaukšanas dokumentācijas izstrādes un demontāžas veikšanas uzdevumam „Siltumcentrāles Nr.3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī, sadzīves ēkas (būves kadastra apzīmējumsNr.05000071510012) nojaukšanas dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un ēkas demontāžas darbu veikšana.” prasībām.
26.05.2020
Atklātā konkursa ID Nr. DS 2019/29 KF „Materiālu piegāde projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” ietvaros” rezultāti
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” rīkotajā atklātajā konkursā „Materiālu piegāde projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS 2019/29 KF, par uzvarētāju atzīta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „POLIURS”, reģistrācijas Nr. 40003242370, juridiskā adrese Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, ar kopējo Līguma summu 329 932,62 EUR bez PVN.
26.05.2020
Ieprikuma ID Nr. DS/2020/4KF „Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” rezultāti
Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” rīkotajā iepirkumā „Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2020/4KF, par uzvarētāju atzīta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KONOR”
22.05.2020
[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Par piekļuves kontroles (caurlaižu sistēmas) ierīkošanu, t.sk. turniketa uzstādīšanu SiltumcentrālesNr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī"
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti: ,,Par piekļuves kontroles (caurlaižu sistēmas) ierīkošanu, t.sk. turniketa uzstādīšanu SiltumcentrālesNr.1, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī”, caurlaižu punktā.
21.05.2020
[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī esošo dzelzceļa piebraucamo ceļu kapitālā remonta veikšana"
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” rīko tirgus izpēti „Siltumcentrāles Nr.1 18.novembra ielā 2, Daugavpilī esošo dzelzceļa piebraucamo ceļu kapitālā remonta veikšana”
18.05.2020
[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Veikt apliecinājuma kartes izstrādi PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, galvenā korpusa (katlumājas), būves kadastra apzīmējums Nr.05000034101001, esošās apkures sistēmas, ..."
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti par: ēkas esošās apkures sistēmas, esošās karstā ūdens un ražošanas telpu jaunas gaisa apkures sistēmas, jauna siltummezgla izbūves būvniecības ieceres dokumentācijas (Apliecinājuma kartes) izstrādi atbilstoši projektēšanas uzdevuma „Veikt apliecinājuma kartes izstrādi PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr.2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, galvenā korpusa (katlumājas), būves kadastra apzīmējums Nr.05000034101001, esošās apkures sistēmas, esošās karstā ūdens un ražošanas telpu jaunas gaisa apkures sistēmas un jauna siltummezgla izbūvei, bez saskaņošanas Daugavpils pilsētas būvvaldē” prasībām.
15.05.2020
[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Par pārtikas sāls (malums Nr.1) un sāls tablešu piegādi SC3 un lokālajām katlu mājām"
Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” rīko tirgus izpēti „Par pārtikas sāls (malums Nr.1) un sāls tablešu piegādi SC3 un lokālajām katlu mājām”.
14.05.2020
[PABEIGTA] Tirgus izpēte "Siltumenerģijas skaitītāju iegāde"
Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli" rīko tirgus izpēti "Siltumenerģijas skaitītāju iegāde".
Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab