Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Новости

04.01.2019
АО „ДАУГАВПИЛС СИЛТУМТИКЛИ” ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЯЕМОМ ТАРИФЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 134 „О тарифах на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 28 ноября 2018 года, в январе 2019 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию – 57,88 EUR/MWh (без НДС).
02.01.2019
Paziņojums par tarifu
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, 41503002945, 18.novembra 4, Daugavpils, LV5401, 2018.gada 19.decembrī_ Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam..
28.12.2018
Касса PAS “Daugavpils siltumtīkli”
Касса PAS “Daugavpils siltumtīkli” по техническим причинам не будет работать: с 02.01.2019 по 04.01.2019.
27.12.2018
PAS „Daugavpils siltumtīkli” nodeva ekspluatācijā vēl vienu rekonstruēto maģistrālo siltumtīklu posmus.
2018.gada 14.decembrī tika nodots ekspluatācijā maģistrālā siltumtīkla posms. Būvdarbi tika veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (projekta numurs Nr.4.3.1.0/18/A/014) ietvaros. Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
14.12.2018
Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu
Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tiek sasaukta 2018. gada 27.decembrī Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī plkst. 9.00, ar sekojošu darba kārtību:
05.12.2018
АО „ДАУГАВПИЛС СИЛТУМТИКЛИ” ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЯЕМОМ ТАРИФЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в декабре 2018 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию – 59,11 EUR/MWh (без НДС).
29.11.2018
Klientu ievērībai
Pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" paziņo, ka 2018.gada novembra rēķinos par patērēto siltumenerģiju, saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumu Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 7.1punktu tiek norādīts dzīvojamās mājas kopējais siltumenerģijas patēriņš gadā (MWh), kā arī uz dzīvokļa īpašumu attiecināmais siltumenerģijas patēriņš gadā (MWh), atsevišķi norādot patērēto siltumenerģiju dzīvojamās mājas apsildei un karstā ūdens sagatavošanai.
07.11.2018
Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tiek sasaukta 2018. gada 16.novembrī Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī plkst. 9.00, ar sekojošu darba kārtību: Akcionāru sapulces darba kārtība: 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Par piekrišanu darījumam ar SIA “Lokširs”
05.11.2018
АО „ДАУГАВПИЛС СИЛТУМТИКЛИ” ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЯЕМОМ ТАРИФЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в ноябре 2018 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию – 58,32 EUR/MWh (без НДС). Администрация АО „Даугавпилс силтумтикли”
23.10.2018
PAS „Daugavpils siltumtīkli” nodeva ekspluatācijā divus rekonstruēto maģistrālo siltumtīklu posmus.
2018.gada 17.oktobrī tika nodoti ekspluatācijā divi būvobjekti: 1. Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no Ģimnāzijas un Parādes ielu krustojuma (kamera Ik-8) līdz ūdens izlaides mezglam Kandavas ielā, kā arī maģistrālā tīkla atzarojuma Kandavas ielā pārbūve ar kopējo cauruļvadu garumu 1115 m. 2. Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no ūdens izlaides mezgla Kandavas ielā līdz siltuma kamerai IK-14 Cietokšņa ielā ar kopējo cauruļvadu garumu 437 m.
Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1" справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В, (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А, (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07558.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401
Единый регистрационный номер: 41503002945

Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab