Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Iepirkuma „Pārvietojamā gaisa kompresora iegāde” rezultāti

Вернутся назад  |  07.08.2018

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Pārvietojamā gaisa kompresora iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2018/11, par uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības 2018.gada 6.augustā piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Stokker”, reģistrācijas nr.40003226944, juridiskā adrese: Krasta iela 42, Rīga, LV-1003, ar līguma summu 15 533,66 EUR (piecpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs eiro 66 eiro centi) bez PVN.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegts viens piedāvājums, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Stokker” un piešķirt līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem.

Iepirkuma sludinājums aplūkojams šeit: http://www.dsiltumtikli.lv/lv/kokursi-un-izsoles/item-3795/

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В, (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А, (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab