Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Пожертвования

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – DS) tika noslēdzis 05.01.2009. neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar biedrību “Daugavpils kartinga klubs” (turpmāk - DKK), savukārt 03.06.2010. Valsts ieņēmuma dienests DKK piešķīra statusu – sabiedriskā labuma organizācija.

Pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 27.panta 2.punktu, grozījumi likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.¹panta 2.punktu un atsaucoties uz iepriekš minēto, 14.06.2010. tika noslēgta Vienošanās starp DS un DKK par to, ka DS nodod, bet DKK saņem lietošanā bez atlīdzības koplietošanas telpu, kas atrodas Strādnieku ielā 85, Daugavpilī ar kopējo platību 179.1m².

Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība un stratēģija

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab